09-04-2019

Beste ouders/verzorgers, zoals u wellicht gemerkt heeft, is het plaatsen van berichten op deze website de laatste maanden verminderd. Voorheen plaatsen leerkrachten items en foto's over hun eigen groep direct op de website.  Gemaakte foto’s kwamen terecht in maand-albums. Nieuwsberichten over onze school werden indien nodig ook nog via de mail verstuurd. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Foto’s mochten bij de start van het nieuwe schooljaar niet meer op de websites getoond worden en ouders/verzorgers werden naderhand verzocht privacyformulieren in te vullen. Met de invoer van de Parro-app, is de communicatie naar de ouders/verzorgers veel directer en sneller geworden. Door deze beveiligde omgeving kunnen leerkrachten weer foto’s en tekst persoonlijk delen met de ouders/verzorgers. 

Alles wat op onze website wordt geplaatst, kan én mag door iedereen gelezen worden. De algemene nieuwsberichten, schoolagenda, documenten blijven in gebruik, alsook de tabbladen voor de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging met linkjes naar: PARRO en het OUDERPORTAAL. Graag attendeer ik u erop dat onze leerkrachten de ouders/verzorgers zoveel mogelijk willen bereiken via Parro. Groepsberichten worden daarom niet meer op de website geplaatst. We merken dat de Parro-app goed gelezen en gebruikt wordt, dat is heel fijn!

Met vriendelijke groeten,

Gaby Kuijpers-Hobeijn, locatiebegeleider Basisschool St. Nicolaas