De leerlingen van basisschool Sint Nicolaas in Boerdonk gaan met veel plezier naar school. Geen wonder, want het is een supergezellige, kleine dorpsschool met een fijn onderwijsteam. De school is de spil van het dorp en onze leerlingen hebben een sterke band onderling. Buiten school komen ze elkaar ook tegen bij de sportclub en bij andere activiteiten. Samen groeien ze op in een rustige en veilige leefomgeving waar ze later met warmte aan terug kunnen denken. Sint Nicolaas is een dorpsschool met alle positieve kanten van kleinschalig: beschermd en met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Op die manier halen we het maximale uit onze leerlingen, kunnen we talenten ontwikkelen en begeleiden. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn, dat vinden we heel belangrijk.

Wist u dat we in het schooljaar 2019-2020:

- Een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.

- Ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

-  Onze leerlingen op eigen niveau - op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan de verwerking van spelling en rekenen.

- We ons nog meer gaan richten op effectieve verbindingen? In onze combinatiegroepen leggen leerkrachten, vanuit leerlijnen en sturend op tussendoelen, effectief verbindingen tussen jaargroepen en vakken en komen zo tot effectieve instructies (Kansrijk Combineren).

- De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.