Parro is een besloten app waardoor op een veilige en snelle manier gecommuniceerd wordt tussen ouders en de leerkracht/school. Foto’s en activiteiten worden in de besloten groep gedeeld, alsook allerlei mededelingen en aankondigingen, zoals ouder- of welbevindingsgesprekken, ouderhulp, vraag om materiaal, uitnodiging kringgesprek/info avond, uitleg over spreekbeurten, toetsen, uitjes en traktaties! Link naar Parro